stockingtease once yabuki feels that cock in her ass she starts fucking.

Vacature Bestuurslid Rugby Technische Zaken

Het gaat goed met The Wasps. Steeds meer leden en teams. Het rugby wordt steeds beter en rugby technisch gezien ontwikkelen we ons voorspoedig. Om ook in de toekomst door te kunnen blijven groeien en onze jeugd voldoende uitdaging te kunnen blijven bieden hebben we iemand nodig die zich specifiek met rugby gaat bezighouden.

Je bent als bestuurslid verantwoordelijk voor het rugby technische gedeelte van de vereniging. Je zet het technische beleid uit, onderhoudt contacten met de trainers en zorgt voor afstemming onderling. Uiteraard neem je ook deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. Je geeft dan toelichting over de rugby technische plannen en resultaten en  je overlegt mee over alle andere verenigingszaken.

Je zorgt dat ervoor dat het rugby technische beleidsplan, waarin voor zowel jeugd als senioren de rugby technische kaders zijn weergegeven, up-to-date blijft. Verder ligt je focus voornamelijk op de uitvoer van dit beleidsplan.

De tijdsbesteding is vooral afhankelijk van de periode waarin een seizoen zich bevindt. In het begin en gedurende het seizoen zul je vooral bezig zijn met afstemming tussen de verschillende trainers en tegen het einde van het seizoen meer met evalueren en eventueel zoeken naar nieuwe of vervangende trainers. Voor het zoeken naar trainers kun je gebruik maken van het uitgebreide netwerk van het bestuur en de bestaande trainers.

We schatten in dat je gemiddeld 4 uur per week bezig bent met deze bestuurstaak.
Lijkt het je wat of heb je nog vragen, neem dan contact op met ondergetekende.

Freek Oosting
Voorzitter NRC The Wasps
mobiel: 06-51953905
e-mail: voorzitter@wasps.nl

compilation gagging choking on huge shemale cocks.amateur xxx