Verkennend overleg (1)

Binnenkort zal persoonlijk overleg plaatsvinden tussen de gemeente Nijmegen en NRC The Wasps om wederzijds de wensen, eisen, mogelijkheden en risico's te bespreken.

Lees meer

Gemeenteraad bespreekt Buitensportaccommodatiebeleid

Tijdens de Politieke Avond van woensdag 31 januari wordt de nota "Buitensportaccommodatiebeleid" besproken in de gemeenteraad. U kunt deze bespreking ook thuis live volgen via internet, ga hiervoor naar nijmegen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda en de stukken van de…

Lees meer

Verslag: Voorbereidend overleg gemeenteraad

Woensdagavond 17 januari zijn Freek en Rick in het publiek aangesloten tijdens het voorbereidend overleg van de raad over de nota "Buitensportaccommodatiebeleid." De afgevaardigden van de verschillende politieke partijen waren allen tevreden over de nota. Opmerkingen en vragen bleven bepekt…

Lees meer

Voorbereidend overleg gemeenteraad

Tijdens de Politieke Avond van woensdag 17 januari wordt de nota "Buitensportaccommodatiebeleid" besproken in de gemeenteraad. U kunt deze bespreking ook thuis live volgen via internet, ga hiervoor naar nijmegen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda en de stukken van de…

Lees meer

Inspraakronde politieke avond gemeente

Op woensdag 10 januari hebben onze voorzitter Freek en bestuurslid Rick (accommodatie, sponsoring en materialen) ingesproken op de Politieke Avond van de gemeente om de belangen van onze vereniging te benadrukken. Dit vond plaats tijdens de rondetafel-inspraak over Buitensport in…

Lees meer

Nota Buitensportaccommodatiebeleid Nijmegen

Vind hier de Nota Buitensportaccommodatiebeleid Nijmegen, waarin beleidskaders worden voorgesteld met betrekking tot de verschillende Nijmeegse sportparken. Dit is onder andere geschreven op basis van het rapport van het Mulier instituut (zie eerdere post).

Lees meer

Rapport Mulier Instituut

Klik hier om naar het rapport Ruimte voor buitensport in Nijmegen te gaan. Dit rapport is uitgevoerd het Mulier instituut in opdracht van de Gemeente Nijmegen. Het onderzoekt veldoverschotten en tekorten van de verschillende buitensport verenigingen nu en in de toekomst.

Lees meer
Rugbymagazine The Buzzz

Rugbymagazine The Buzzz

  De eerste editie van rugbymagazine The Buzzz is uit! Het tijdens de nieuwsjaarsreceptie gepresenteerde nummer is een prachtige editie geworden die een mooi inkijkje geeft in de club.  Informatie over onze teams, een stukje geschiedenis met aandacht voor twee…

Lees meer

Grote opkomst informatieavond

De informatieavond op 19 december over de mogelijke verhuizing van de Wasps werd druk bezocht! Het werd een wederzijdse uitwisseling van informatie. Zo vertelde het bestuur wat zij tot nu toe weten, en bespraken alle aanwezigen wat de voor- en…

Lees meer