stockingtease once yabuki feels that cock in her ass she starts fucking.
Wasps Clubhuis

Bestuursfuncties komend seizoen

Beste allen,

Het seizoen zit er alweer op. De competities zijn afgerond, toernooien zijn gespeeld, de jeugd heeft een fantastisch jeugdkamp gehad en nu tijd voor wat rust. Maar ook tijd om te evalueren en vooral om vooruit te kijken. Op dit moment wil ik vooral stilstaan bij de volgende uitdaging die er ligt:

Vóór 1 augustus 2016 moeten drie bestuursfuncties ingevuld worden. Zonder nieuwe bestuursleden wordt het lastig om de club te besturen en gaan er gaten vallen in activiteiten en aan het soepel laten lopen van alles wat onze club tot nu toe zo mooi heeft opgebouwd!  Dat willen we natuurlijk geen van allen dus vandaar deze vrijblijvende maar toch wel dringende oproep aan jullie allen (leden, ouders van leden, vrienden van The Wasps) om na te denken of je zelf kunt bijdragen of dat je wellicht iemand kent die ons kan helpen.  Hieronder een korte taakomschrijving van de drie functies. De functies kunnen overigens ook in duo’s worden opgepakt zodat het iedereen minder tijd kost.

1.       Secretaris
a.       Je voert de ledenadministratie. Deze is geheel geautomatiseerd door Rugby Nederland. Hiertoe onderhoudt je onder andere contacten met de diverse teammanagers.
b.       Je neemt deel aan en notuleert de bestuursvergaderingen en de ALV. We vergaderen eenmaal per maand.
c.       Je beheert onze e-mail account
d.       Overige werkzaamheden na onderling overleg binnen het bestuur.
e.       Verwachte tijdsbesteding: tussen 2 en 4 uur per week

2.       Penningmeester
a.       Je voert de boekhouding van de club. Eventueel kan Leon Pijnappels (nu nog penningmeester) op de achtergrond meehelpen.
b.       Je maakt financiële kwartaalrapportages
c.       Je maakt de jaarrekening en de begroting
d.       Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen en de ALV. We vergaderen eenmaal per maand.
e.       Zorgt voor afrekeningen van de baromzet samen met de coördinator barzaken.
f.        Overige werkzaamheden na onderling overleg binnen het bestuur.
g.       Verwachte tijdsbesteding: tussen 2 en 4 uur per week

3.       Coördinator barzaken
a.       Maken schema’s barbezetting en rappelleren bij afwezigheid
b.       Contact onderhouden met de vaste bar medewerkers
c.       Contact onderhouden met de schoonmaakster van het clubhuis
d.       Inkoop eten, drank en overige artikelen voor clubhuis regelen.
e.       Overige werkzaamheden na onderling overleg binnen het bestuur.
f.        Verwachte tijdsbesteding: tussen 2 en 4 uur per week

Heb je interesse, ken je iemand of heb je vragen, neem dan contact met mij op. Als je ja zegt tegen een van deze functies kom je samen met Freek (voorzitter), Norbert (Technische zaken), Sandra( jeugd), Carsten (wedstrijdsecretariaat), Jim en Gijs (PR en communicatie) in het bestuur.

Ik hoor graag van julie.

Fijna vakantie en met vriendelijke groet,

Freek Oosting
Voorzitter
Mobiel: 06-51953905

compilation gagging choking on huge shemale cocks.amateur xxx