Wasps kiest voor architect Winters

Vier architectenbureaus waren begin december uitgenodigd een eerste schetsontwerp te maken voor het nieuwe clubhuis van onze club. Op maandag 10 december werden die achtereenvolgens gepresenteerd aan een select Wasps-gezelschap en aan vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen. Daarna is er een ledenraadpleging geweest en hebben de verschillende werkgroepen (Beleving, Techniek) zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid erover uitgesproken.

Een grote meerderheid van leden sprak zich samen met de werkgroepen en de gemeente uit voor het onderstaande schetsontwerp van het Nijmeegse Buro Winters. Input uit de werkgroepen en de enquête is gedeeld met de architect, zodat ze aan de hand hiervan hun ideeën verder uit kunnen werken. Begin januari is een afvaardiging van de werkgroepen Technisch en Beleving samen met Buro Winters het traject begonnen dat eind januari moet leiden tot het voorlopig ontwerp en uiteindelijk tot een definitief ontwerp over een paar maanden.