Vrijwilligers! Bedankt & gezocht

Het nieuwe seizoen komt er alweer aan en dat is een mooie aanleiding om onze vrijwilligers nogmaals te bedanken voor de super inzet in het afgelopen seizoen. Heel veel leden, ouders van jeugdleden en supporters hebben meegeholpen onze club en rugby in Nijmegen te ondersteunen en te verbeteren.

Zonder jullie hulp kan het niet en is het veel minder leuk. Bedankt namens alle dames, heren, jeugd en supporters van de club !!!

Maar… je snap het al, ik heb ook een verzoek aan jullie. De club is steeds groter geworden de afgelopen jaren en we hopen natuurlijk dat de groei doorzet. Dit betekent dat, naast de vele vrijwilligers die er er al bezig zijn, we nog meer mensen zoeken. Om dat allemaal in goede banen te leiden zouden we graag een of twee mensen vinden die dit coördineren.

En wat doet zo iemand dan?

– Je zorgt er, samen met het bestuur, voor dat bij iedereen in de vereniging bekend is welke taken er allemaal zijn en wat die inhouden.
– Je zoekt samen met het verantwoordelijke bestuurslid, naar de geschikte mensen en talenten voor een taak.
– Je zorgt dat zoveel mensen als mogelijk je kennen binnen de vereniging.
– Als je iemand kent met talenten dan breng je die in contact met het betreffende bestuurslid of de al aanwezige vrijwilligers,
– Je hebt vast nog wel ideeën hoe dit aan te pakken…

In de bijlage vind je het vrijwilligersbeleidsplan zoals dat enige tijd geleden door onder andere Kathelijn en Heleen is gemaakt. Hierin staat beschreven hoe ons vrijwilligersbeleid eruit zou moeten / kunnen zien. Natuurlijk heb jij je eigen inbreng om het te verbeteren.

Voor vragen, mail naar info@wasps.nl of vraag een bestuurslid.